Hz. Muhammed Mustafa (sav)

Vehb bin Abdi Menaf

Name
Vehb bin Abdi Menaf
Surname
bin Abdi Menaf (Hasimogullari)